VÝROBA OBALU NA RODINNOU BIBLI 

Na tomto stanovišti si budete moct vyrobit hezký obal na svoji rodinnou Bibli z textilu. Na ozdobu obalu si vyberete některou z nabízených technik embossingu na kovové folii nebo pergamenovém papíře.