Biblická olympiáda

Biblická olympiáda je soutěž určená pro děti druhého stupně ZŠ se zaměřením na četbu vybraných knih Písma svatého (letos to budou: Evangelium podle Matouše, Kniha Exodus a materiály k přípravě na našem webu: www.biblickaolympiada.cz).  Pokud máte zájem zapojit se do naši soutěže, vyplňte v přihlášce jména družstva a zaklikněte možnost: „Přihlašuji se na biblickou olympiádu“. Těšíme se na vás.