První Biblický den, který se konal 9. 11. ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, záznam mezi více než sto účastníky úspěchu. Úvodní scéna a uvítání moderátorů nikoho z návštěvníků čeká na pochybách, že děti čekají den plný zážitků. Ústředním tématům všech aktivit byl Mojžíš.

„Jsem rád, že jsem tuto myšlenku, kdo jsem od začátku líbila, běží,“ uvádí jeden z organizátora, ředitel Diecézního centra mládeže P. Jan Slavík. Hodnotí, že akce pouze dětem, ale i rodinnou nabídkou nabízí něco nového. „Potěšilo mě to, že se daří pastorační centra, kdo nebývá na akcích zvykem. Rozhodně bych v tomto kurzu pokračoval a pomohl se obohacovat a pomáhal, “přiznává ředitel.

Na své si přišly všechny věkové kategorie.Ty starší a překvapivě své oblíbené na tradičním biblickém olympiádě nebo rozehrály příběh vyvedení z Egypta. „Biblická olympiáda proběhla letos už po osmé a příjemné konkurenční družstevě, osobách deset, patrech mezi deskami průměrných uživatelů ostatních ročníků,“ hodnotí její organizátor P. Dobromil Zifčak. „Neexistuje žádná výhoda, která může být konkurenční, a to po soutěžích účastníků i další aktivity v rámci Biblického dne. Jako kněze mne potěšilo, že letos byl v rámci programu i mise svatá, když mají děti povzbudil otec biskup, “hosté P. Zifčák.

Kdo se olympiády neúčastnil, našel mnoho zajímavých aktivit na další stanovištích. Tvořilo se, zpívalo, fotilo v dobových oblecích nebo zabíjelo děti na interaktivní výstavě o Bibli.Dospělí mezitím naslouchali poutavé přednášce o Bibli odborného garanta akce P. Marka Kozáka. „Až hledáme oči, když čte:‚ Bůh tak miloval svět, že jsi svého jediného Syna, aby nikdo, kdo v hostiteli věří, nezahynul, ale měl život věčný ‚, “promlouval k přítomnému biblista. Během přednášky očekáváme dvě významné vlastnosti Božího slova: Že má velké oči, které jsou od hříchu a že je štítem proti útokům Zlého. Nechyběla ani možnost zajít si ke svátosti smíření.

Nabízený den ukončil mise s biskupem Martinem Davidem, na které mu děti přinesly v obětním průchodu vlastnoručně zveřejněné plakáty viditelné zážitky dne. Je to inspiraci na prožití Biblického dne do života farností.

„Otec se těší, že v příštím roce se snaží pokusit něco podobného – až zreflektovat s vaší centry tuto akci, zkuste se zamyslet i nad pokračováním.“ „Určitě pro reflexní schůzku, více napoví, kdo na organizaci účasti, na jakém místě se bude scházet konat, atd.,“ Přijímá P. Slavík.

Výsledky Biblické olympiády. Soutěžící šance získat počet bodů: 222:

1. místo určení farnost Bílovec, za cíl bojovali Jiří Ptáčník, Vojtěch Ptáčník a Zdeněk Taťák.
2. místo si odnesla farnost Lichnov ve složení Anna Petrová, Ludmila Petrová a Pavel Zeman.
3. místo vybojovala farnost Třinec, možná Mariana Čalová, Veronika Čalová a Veronika Mrózková.
Blahopřejeme.

Článek přebrán z doo.cz.Foto: Ivana Bužková / Člověk a Víra Text: Jana Praisová