Biblická olympiáda pro děti 2. stupně ZŠ

Biblická olympiáda pro děti 2. stupně ZŠ

Biblická olympiáda je soutěž určená pro děti druhého stupně ZŠ se zaměřením na četbu vybraných knih Písma svatého (letos to budou: Evangelium podle Lukáše, statě o Eliášovi a Elizeovi v knihách královských (1Kr 17 až 2Kr 10) a POZOR: jěště materiály na našem webu v sekci PŘÍPRAVA !!! www.biblickaolympiada.cz).  Pokud máte zájem zapojit se do naši soutěže, vyplňte v přihlášce jména družstva a zaklikněte možnost: „Přihlašuji se na biblickou olympiádu“. Těšíme se na vás.

Scroll Up