Vyprávíme si o životě Jana Křtitele

Vyprávíme si o životě Jana Křtitele

Co všechno prožil Jan Křtitel? Mohli bychom něco prožít spolu s ním?

Děti mladšího školního věku zveme k prožití příběhu Jana Křtitele. Pomocí didaktické pomůcky Příběhy z kufříkumohou vyprávění nejen poslouchat, ale jsou zvány stát se jeho součástí – sluchem, hmatem, čichem, hrou na rytmické Orffovy nástroje, zpěvem i tancem.

(max. 15 účastníků, opakování od 10.45 h)

Scroll Up