Jan Křtitel v Písmu II.

Jan Křtitel v Písmu II.

Co se z biblických textů můžeme dovědět o Janu Křtiteli? Čím nás může inspirovat?

České katolické biblické dílo pro vás připravilo praktickou práci s biblickými texty, ve kterých vystupuje Jan Křtitel a zve k tvořivé práci s vybranými úryvky Písma svatého. Jan Křtitel se tak může stát blízkou postavou.

(max. 20 účastníků)

Scroll Up