Uvedení do modlitby s Biblí

Uvedení do modlitby s Biblí

Jak se modlit s Božím slovem? Jak zažít to, že může promlouvat ke každému z nás? Co znamenají slova lectio divina?Přijďte se inspirovat k modlitbě s Biblí a setkat se s Božím slovem ve společenství.

(opakování od 13.00 h)

Scroll Up