Uvedení do modlitby s Biblí II.

Uvedení do modlitby s Biblí II.

Jak se modlit s Božím slovem? Jak zažít to, že můžete promlouvat ke každému z nás? Co znamenají slova lectio divina ? Přijďte se inspirovat k modlitbě s Biblí a setkat se s Božím slovem ve společenství.

Scroll Up