Přednáška

Přednáška

Zveme vás na přednášku nejen o životě Jana Křtitele, ale také o Božím království, které se k nám v Ježíši Kristu přiblížilo. Můžete tak prohloubit svůj vztah k poselství, které nám Bible přináší. Na konci přednášky bude prostor položit otázky.

Scroll Up