Jan Křtitel v Písmu

Jan Křtitel v Písmu

Co se z biblických textů může dovědět o Janu Křtiteli? Čím nás můžete inspirovat?

České katolické biblické dílo pro vás připravuje praktickou práci s biblickými texty, ve kterých vystupuje Jan Křtitel a zve k tvořivé práci s vybranými úryvky Písma svatého. Jan Křtitel se tak může stát blízkou postavou.

(max. 20 účastníků, opakování od 10,45 h)

Scroll Up