Program

Přijďte se seznámit se starozákonním prorokem Mojžíšem.

Pro zvídavé děti i dospělé jsou připraveny workshopy, biblická olympiáda, přednáška, interaktivní stanoviště se zajímavými úkoly, fotokoutek v biblickém oblečení a mnoho dalšího.

8.30

PŘEDPROGRAM (prezence, zápis na workshopy, jmenovky)

9.00

SPOLEČNÝ ÚVOD  (přivítání účastníků, pozdravy, motivační úvod moderátorů dne)

9.30

Program pro rodiče s předškolními dětmi

Program pro mladší děti

Interaktivní program na stanovištích pro mladší děti

Biblická olympiáda pro děti 2. st. ZŠ

Mojžíš na faraónově dvoře – LARP pro starší děti

Přednáška pro dospělé
P. ThLic. Marek Kozák, ThD.

10.30

Program pro rodiče s předškolními dětmi

Program pro mladší děti

12.00

OBĚD

13.00

Interaktivní program na stanovištích pro mladší děti

Pohybové hry k tématu Mojžíš, Možnost posezení u kávy

Mojžíš na faraónově dvoře – LARP pro starší děti

Inspirace ke slavení Dne bible s ČKBD pro dospělé

14.00

SETKÁNÍ FARNOSTÍ: vytvoření společného plakátudo farnosti ke DNI BIBLE

15.00

SPOLEČNÝ ZÁVĚR A MŠE SV.

Po celou dobu:

FOTOKOUTEKVÝROBA OBALU NA RODINNOU BIBLI 

 

 

Zvýhodněná cena oběda pro účastníky 70 Kč dospělí, 50 Kč děti

Je zapotřebí přihlásit se do 20. 10. 2019 – PŘIHLÁŠKA